Tarief tekstverzorging

Offerte

Er is geen standaardtarief voor tekstverzorging. Vraag daarom een offerte. Een offerte of gesprek vooraf verplicht tot niets en draagt bij aan een zo gunstig mogelijk tarief.

 

De bedragen hieronder gelden als indicatie:

 • Snelle scan: vanaf € 7,50 per 500 woorden (circa 1 x A4 tekst) voor schriftelijke feedback op het concept, binnen 24 uur.
 • Taalcorrectie: vanaf €14,50 per 500 woorden (circa 1 x A4 tekst), 
  -Opsporen en verbeteren van fouten (grammatica, spelling, stijl, typfouten).
 • Tekstredactie: vanaf €19,00 per 500 woorden (circa 1 x A4 tekst),
  - Versterken en herschrijven van bestaande tekst, inclusief taalcorrectie.
 • Tekstschrijven: vanaf €39,00 per uur,
  - Het schrijven van een nieuwe tekst;
  - Briefing en feedback in overleg, met een persoonlijk gesprek of op afstand.
 • Project: gemengde werkzaamheden, vanaf €29,00 per uur of aanneemsom per opdracht.
 • Advisering en in-house training vanaf €54,00 per uur.

Aan de bovenstaande tarieven kunt u geen rechten ontlenen. Deze zijn bedoeld ter oriëntatie.

  

Het te berekenen tarief is bespreekbaar en hangt af van onder meer

 1. Complexiteit. Bijvoorbeeld: hoeveel research is er nodig, wat is de kwaliteit van het concept, wat is de aard van de opdracht?
 2. Wanneer moet het af? Bijvoorbeeld last minute- of spoedopdracht of als weekend- en avondwerk onvermijdelijk is.
 3. Hoeveel  en hoe vaak maakt u van onze diensten gebruik? 
 4. Wat zijn uw mogelijkheden? Een ‘kleine zelfstandige’ met een beperkt budget kan onder bepaalde voorwaarden een lager tarief aanvragen. 

Stuur uw concept met een offerte-aanvraag naar e-mail@lichtoptaal.nl. Of bel 06 5538 1670 voor persoonlijk overleg of een afpraak.

 

Graag bereid tot samenwerken,

Ger Krom (redacteur, docent Nederlands)