Tarief tekstverzorging

 

Offerte

Er is geen standaardtarief voor tekstverzorging en -advies. Vraag daarom een offerte. Een offerte of gesprek vooraf verplicht tot niets en draagt bij aan een zo gunstig mogelijk tarief.

 

De voorbeelden hieronder zijn voor een eerste indruk:

 • Snelle scan: vanaf € 7,50 per 500 woorden (circa 1 x A4 tekst) voor schriftelijke feedback op het concept, binnen 24 uur.
 • Taalcorrectie: vanaf €14,50 per 500 woorden (circa 1 x A4 tekst), 
  -Opsporen en verbeteren van fouten (grammatica, spelling, stijl, typfouten).
 • Tekstredactie: vanaf €19,00 per 500 woorden (circa 1 x A4 tekst),
  - Versterken en herschrijven van bestaande tekst, inclusief taalcorrectie.
 • Tekstschrijven: vanaf €39,00 per uur,
  - Het schrijven van een nieuwe tekst;
  - Briefing en feedback in overleg, met een persoonlijk gesprek of op afstand.
 • Project: gemengde werkzaamheden, vanaf €29,00 per uur of aanneemsom per opdracht.
 • Advisering: tarief in overleg.

Aan de bovenstaande tarieven kunt u geen rechten ontlenen. Deze zijn bedoeld ter oriëntatie.

  

Het te berekenen tarief is bespreekbaar en hangt af van onder meer

 1. Complexiteit. Bijvoorbeeld: hoeveel research is er nodig, wat is de kwaliteit van het concept, wat is de aard van de opdracht?
 2. Wanneer moet het af? Bijvoorbeeld last minute- of spoedopdracht of als weekend- en avondwerk onvermijdelijk is.
 3. Hoeveel  en hoe vaak maakt u van onze diensten gebruik? 
 4. Wat zijn uw mogelijkheden? Een ‘kleine zelfstandige’ met een beperkt budget kan onder bepaalde voorwaarden een lager tarief aanvragen. 

Stuur uw concept met een offerte-aanvraag naar e-mail@lichtoptaal.nl. Of bel 06 5538 1670 voor persoonlijk overleg of een afpraak.

 

Graag bereid tot samenwerken,

Ger Krom (tekstadviseur, docent Nederlands)